De Open plek 17-10-2000

Het Natte Hart 5 - Drijvende woningen

De Open plek 17-10-2000

Het Natte Hart 5 - Drijvende woningen

Wonen aan het water is in trek. In het IJsselmeer zie je dan ook op talrijke plaatsen buitendijkse woningbouwlocaties opduiken.

In vorige uitzendingen zagen we al dat de experts van Rijkswaterstaat en de waterschappen niet blij zijn met deze ontwikkeling. Hoofdpunt van kritiek is de kwetsbaarheid van buitendijkse bouwlocaties en de afname van het waterbergend vermogen van het IJsselmeer. Hoe meer er gebouwd wordt, hoe minder water gebufferd kan worden in geval van calamiteiten.

Een firma uit Avenhorn bedacht een voor de hand liggende oplossing: waarom geen drijvende huizen bouwen in het IJsselmeer? Verslaggeefster Marjoke Roorda bezoekt daarom zo'n waterwoning waarvan er een aantal in de toekomstige Amsterdamse wijk IJburg komen te liggen.

+++++++++++++++++++++

Het IJsselmeer is geen restruimte!

Milieufederatie Flevoland organseert di. 24 okt. debat over IJsselmeer

Waar moet het naar toe met het IJsselmeer? Moet het IJsselmeer een natuurreservaat worden waar zeilers en watersporters niets te zoeken hebben? Mogen steden als Almere en Lelystad doorgaan met het woningbouwprogramma's aan de kust en in het IJsselmeer?

Over deze en vele andere kwesties organiseert de Milieufederatie Flevoland op dinsdag 24 oktober een debat met projectontwikkelaars, gemeenten, natuur- en milieugroeperingen en andere betrokkenen.

Deelnemers aan het forum zijn:
- dhr. D. Halbesma (wethouder van Almere)
- dhr. Van den Heuvel (Bouwfonds b.v.)
- mw. N. Bosma (Natuurmonumenten)
- dhr. P. Zijlstra (Statenlid CDA)
- mw. R. van der Wee (Statenlid GroenLinks)
- dhr. A. Fopma (Vogelbescherming)
- mw. M.van der Luit (Milieufederatie Flevoland)

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.
Locatie: Haddock Watersport, Archerpad 8-10 te Almere.
Meer info? Bel met de Milieufederatie Flevoland, telefoon 0320-253505.
----------------------------------------------------------------

advertentie