saskia stuiveling

saskia stuiveling

Deze week gesprekken met dwarse denkers over de Nederlandse economie. Vandaag met Saskia Stuiveling van de Algemene Rekenkamer.

Dit fragment is onderdeel van

Villa VPRO

Villa VPRO met vandaag Saskia Stuiveling en Schuld en Boete over onder andere levenslang.

advertentie