Diplomatie en veiligheid

Diplomatie en veiligheid

Klokkenluider Bradley Manning werd recent veroordeelt tot 35 jaar gevangenisstraf. Is de diplomatie veranderd door wikileaks? We praten erover door met Arthur Docters van Leeuwen. En voor het eerst sinds lange tijd heeft Nederland wegens veiligheidsoverwegingen zijn ambassade moeten sluiten in Jemen. Is de wereld gevaarlijker geworden voor westerse diplomaten?

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

Waar staan we als klein landje tussen de grote Europese reuzen als Frankrijk en Duitsland? En: tellen we nog wel mee nu de Verenigde Staten liever onderhandelt met opkomende economieën als China en Rusland? Vanavond spreken er hierover met onze laatste zomergast Arthur Docters van Leeuwen, voorzitter van de Groep van Wijzen die het ministerie van Buitenlandse Zaken onder de loep neemt. Wat moeten we doen om mee te blijven tellen? En welke eisen stelt dat aan ons diplomatieke dienst?

advertentie