Het Spoor Terug

Wi egi sani 5: Doedel en Anton de Kom

Het Spoor Terug

Wi egi sani 5: Doedel en Anton de Kom

Deel 5 van de Spoor-Terug-serie over de geschiedenis van Suriname behandelt de jaren dertig, waarin onder leiding van Doedel en Anton de Kom de eerste echte revolutionaire anti-kolonialisten van zich laten horen.
John Jansen van Galen interviewde in Suriname o.a. Marinus Lepelblad (89), in 1931 voorman van de werklozenacties.
Jacqueline Maris monteerde het tot een geheel.

advertentie