Het Gebouw

Blok 5 : 11.30-13.00 uur

Het Gebouw

Blok 5 : 11.30-13.00 uur

Vijfde blok van Het Gebouw van 7 december 1984, met om:

Opname deels bewaard:
11.46 uur reportage van Max Sipkes over zure regen en het onderzoek van Staatsbosbeheer naar de toestand van de bossen. Gesprekken met Dave van Ooyen van Vereniging Milieudefensie en met een Amelisweerd-actievoerder. Met aansluitend een discussie met VVD-Tweede Kamerlid Reinier Braams en J. Fransen van Stichting Natuur en Milieu, aan de vooravond van een Kamerdebat over de milieuplannen van de regering tegen de vervuiling door het verkeer, de bio-industrie en het mestoverschot.
12.00 uur in rubriek 'Ondervragingen' een interview van Feike Salverda met prof. Arie van der Zwan, directeur van de Nationale Investeringsbank over achtereenvolgens zijn politieke verleden, de economische en financiële situatie in Nederland, de werkgelegenheid, de Wet op de Investerings-rekening (WIR) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
12.41 uur memo door Cor Galis.
12.43 uur reportage van Hans Simonse over een net verschenen rapport over de positie van de zigeuners in Nederland. Aansluitend een gesprek van Ronald van den Boogaard met Koko Petalo woordvoerder van de zigeunergemeenschap.
12.53 uur rubriek 'De Opdracht' van Ton van der Graaf.

Onderbroken door Ster-Nieuws-Ster.
Tijden bij benadering.
Programma niet afgeluisterd. Beschrijving is gemaakt op basis van programmagegevens.

advertentie