Eurobureau

Eurobureau

In onze vaste rubriek Eurobureau bespreken wij alles wat met Europa en de Europese Unie te maken heeft. Vandaag blikken we terug op 60 jaar Europese samenwerking en bespreken we het burgerinitiatief voor een referendum van het Burgerforum EU. Gasten: René Cuperus, verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting en Carlos Reijnen, historicus en mede-auteur van het pas verschenen studieboek Europa in alle staten, 60 jaar geschiedenis van de Europese integratie.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

Dictator van het jaar Eurobureau Trauma's in Egypte Landheren in Pakistan President CAR overweegt af te treden