Woord uur 3

Woord uur 3

Van 4 tot 5 - Eddie startte in de jaren zestig van de vorige eeuw een woongroep in een statige villa in Limburg. Hij stelde zijn huis ter beschikking en sindsdien zijn er meer dan honderd mensen betrokken geweest bij de woongroep. Het ideaal van Eddie? Een soort van Hitler Jugend creëren met daadkrachtige jonge mannen om met gebundelde krachten invloed uit te oefenen op de samenleving. Eddie selecteert de mannen en onderwerpt ze aan een systeem van straffen en belonen. Radiomaker Floor Bremer sprak in 2001 negen van die mannen.

advertentie