Rust Zacht

Adel

Rust Zacht

Adel

Joop van Tijn in gesprek met freule Emmy van Tuyll van Serooskerken, Jhr. De Brauw, oud-minister van O&W, Jhr. van Breugel, ondernemer en secretaris-thesaurier van het Ridderschap, Baron Ferdy de Smet, Jhr. Theo Sandberg, advocaat.

Rust Zacht: serie nachtuitzendingen waarin Joop van Tijn uiteenlopende gasten interviewde.