OVT Ter walvischvaart!

Deel 2

OVT Ter walvischvaart!

Deel 2

Tweede aflevering van een zesdelige serie over de
geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart. Deze aflevering
de documentaire 'Stoere Mannen', waarin een reconstructie van
het leven en werk van de 17e eeuwse walvisvaarders in de
barre poolstreken.
De documentaire bevat de volgende onderdelen:
- vraaggesprek met conservator Gerald de Weerdt, in een
nagebouwd tussendek van het schip van walvisvaarder Willem
Barentsz in museum 't Behouden Huys op Terschelling, over het
leven en werk aan boord het schip;
- een impressie van een archeologische onderzoek in de Van
Keulen-baai op Spitsbergen, waarin vraaggesprekken met
archeoloog Laurens Hacquebord die een 17e eeuws
walvisvaarderstation reconstrueert.
Geïllustreerd met citaten uit historische bronnen.

advertentie