Het Spoor Terug

’t Is plicht dat ied’re jongen 6: Naar Indië

Het Spoor Terug

’t Is plicht dat ied’re jongen 6: Naar Indië

Aflevering 6 van de negendelige Spoor Terugserie 't Is plicht dat ied're jongen, over de geschiedenis van de dienstplicht: "Naar Indië", waarin Nederlandse dienstplichtigen voor het eerst gedwongen worden ver buiten de grenzen te gaan vechten.
Over het verblijf op de troepentransportschepen en in Indonesië. En over de duizenden Indiëweigeraars.
Met interviews met:
-dienstplichtig soldaat Jo de Neef;
-dienstplichtig soldaat Dick Kopjes Nieman;
-oud-verzetsman en Indiëweigeraar Jan van Luin;
-dienstplichtig soldaat Hollander;
-radioverslaggever Frans Kooijmans;
-veldprediker Jalink;
-dienstplichtig soldaat van den Deuren.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief