Het Spoor Terug

De moedernegotie 4: De Poolse delta

Het Spoor Terug

De moedernegotie 4: De Poolse delta

Vierde aflevering van de achtdelige serie De moedernegotie, over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw.
Afl. 4: De Poolse delta (Gdansk, Elblag, en Pruisisch Holland)

Deze productie is tot stand gekomen mede met een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties.
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
advertentie