Het Spoor Terug

De moedernegotie 7: Rusland, Archangel

Het Spoor Terug

De moedernegotie 7: Rusland, Archangel

Zevende aflevering van de achtdelige serie De moedernegotie, over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw.
Afl. 7: Rusland (Archangel)

Deze productie is tot stand gekomen mede met een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties.
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief