Woord uur 2

De nieuwe ziekte

Woord uur 2

De nieuwe ziekte

Mensen die gemeden worden, gepest of monddood gemaakt. Mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken of er een afwijkende mening op nahouden. Zij die nagewezen worden op straat. Frank Jochemsen presenteert u vijf uur aan zwarte schapen. 

Met in dit tweede uur: heibel rond het pensioen aan weduwe Rost van Tonningen en paniek in de jaren ’80 toen een onbekende ziekte de kop opdeed: aids.

advertentie