Woord uur 1

Balling in de buurt

Woord uur 1

Balling in de buurt

Mensen die gemeden worden, gepest of monddood gemaakt. Mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken of er een afwijkende mening op nahouden. Zij die nagewezen worden op straat. Frank Jochemsen presenteert u vijf uur aan zwarte schapen.

Met in dit eerste uur: in dit uur het verhaal van Kees die werd vrijgesproken van verkrachting en ontucht, maar sindsdien door de buurt genegeerd wordt.

advertentie