Het Spoor Terug

Jong is ons harte 1

Het Spoor Terug

Jong is ons harte 1

Eerste aflevering van het tweeluik 'Jong is ons harte' over de geschiedenis van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale (VCJC) die in 1928 ontstond uit diverse vrijzinnige jongerenorganisaties. Vraaggesprekken met oud-leden Fiek Bakhoven, Toja van Dongen (Vrije vogels); Elja Schröder (PiCo);
Henny Sporre (VCJC) en Jan Hoek ( soldaat).
De VCJC organiseerde regelmatig kampen waarin jongeren niet alleen discussieerden over het geloof maar ook over zaken als werkloosheid, pacifisme en het socialisme.
Gespreksonderwerpen zijn: de betrokkenheid van de dichteres Henriëtte Roland Holst bij de activiteiten van de Vrijzinnige Christelijke Studenten Bond (VCSB), die in 1915 werd opgericht en de voorloper vormde van latere vrijzinnige jeugdorganisaties; de activiteiten van de VCJC; de wijze waarop de VCJC zijn activiteiten tijdens de Duitse bezetting kon voortzetten; de omstandigheden waaronder de VCJC in 1944 een 'PiCo' (pinksterconferentie) organiseerde rond het thema 'God roept'; het dilemma dat binnen de VCJC bestond rond het gemengd kamperen; de oprichting na de Tweede Wereldoorlog van een afdeling van de VCJC door Nederlandse militairen in Nederlands Indië; de Pinksterconferentie die de VCJC in 1948 in Ommen hield en waaraan verschillende landelijke vrijzinnige jongerenorganisaties deelnamen.
Geïllustreerd met HA-fragmenten en omlijst met fragmenten van liederen van de VCJC.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief