OVT - Spoor Terug

Oproer der Onderdanen 1: De beginjaren '40

OVT - Spoor Terug

Oproer der Onderdanen 1: De beginjaren '40

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

Oproer der Onderdanen, deel 1

Een driedelige radioserie over de turbulente jaren 1840-1848.
Tot en met 19 juli willen we u laten horen hoe het Nederland vergaan is in de roerige jaren veertig van de vorige eeuw, een periode die uitliep in de grondwetsherziening van Thorbecke, die dit jaar allerwegen wordt herdacht. Wij willen niet alleen de parlementair-politieke geschiedenis aan de orde stellen, maar die jaren ook vanuit andere perspectieven bekijken. Met name de economische en de sociale invalshoek .
Deel 1: De beginjaren '40
De hopeloze financiële, economische en politieke situatie waarin Nederland nadat België verloren is gegaan, terecht is gekomen. Het vertrek van koning Willem I en een portret van zijn opvolger. Vanaf begin jaren '40 beginnen steeds meer journalisten zich tegen het regeringsbeleid te keren. Naast de kritische liberale pers ontstaat een nieuw fenomeen: de radicale pers met zijn lilliputters en fysiologieën. Thorbecke lanceert een eerste voorstel tot grondwetswijziging.
Geïnterviewden in de studio: Hardy BeekelaarUniv. Nijmegen); Hans Bornewasser (emeritus-hoogleraar); Jacques Giele; Jan-Luiten van Zanden(economisch-historicus Univ. Utrecht). Andere geïnterviewden (op band): Gerard Hooykaas (historicus, specialisatie: Thorbecke en de liberale pers, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag); Homme Wedman (historicus, Univ. Groningen).

2e uur: Oproer der onderdanen, vervolg deel 1
Vervolg vorige uur. Op band geïnterviewden: Martin Schouten (schrijver, over de fysiologieën); Gerard Hooykaas (over Donker Curtius).

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

Muziek: Bennie Huisman;
Teksten: Aad Bos;
Presentatie: Kees Slager en Gerard Leenders.