Boeken

Boeken

Literair programma, met achtereenvolgens:

- Aankondiging Cor Galis + trailer.
- Item van Paul Aalbers en Max Pam over de Duitse filosoof Peter Sloterdijk naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling bij de Arbeiderspers van 'Kritik der zynischen Vernunft'. Peter Sloterdijk blijkt aanhanger van de Bhagwanbeweging te zijn geworden. 12'40".
- Commentaar hierop van Martin Ros en Theo Sontrop van de AP, van Martin van Amerongen en van Max Pam.
- Commentaar van Max Pam op Peter Sloterdijk . 4'27"
- studio-live: Interview van Willem van Toorn met de Vlaamse dichter Herman de Coninck. 23'10" band.
- Presentatie Paul
- studio-live Trailer Hans Warren. 4' band
- Afkondiging eerste uur door Paul. studio-live
NIEUWS
- Continuïteit
- Presentatie Paul.
- studio-live, Paul: Inleiding item vertaling van 'Under the Volcano'. Tekst uit 'Under the Volcano' (Ned.) gelezen door Cor Galis . 4'06" band
- Aankondiging Paul. studio-live
- Interview van Paul Aalbers met Peter Verstegen, docent aan het Instituut voor Vertaal wetenschappen, over vertalingen toegespitst op de vertaling van 'Under the volcano' van Malcolm Lowry . 9'24" band.
- Presentatie Paul. studio-live
- Interview van Paul Aalbers met de redacteur van de Bezige Bij, Oscar Timmers . Gesprek naar aanleiding van de verschijning van de Nederlandse vertaling van 'Under the volcano', van John Vandenberghe . Discussie over het niveau van de vertaling . 5'30" band
- Gesprek tussen Paul Aalbers en Boudewijn Buch over Hans Warren . 5'15" band.
- Interview van Boudewijn Buch met Hans Warren, naar aanleiding van het verschijnen van deel 4 van zijn geheime dagboek bij uitg. Bert Bakker. Dit laatste dagboek beslaat de jaren 1952 en 1953 . Fragmenten uit het dagboek worden gelezen door Anton de Goede, 25'50"
Afkondiging door Paul Aalbers studio-live
muziek.

advertentie