Boeken

Boeken

Literair programma, met achtereenvolgens:
- Aankondiging van Cor Galis + trailer van het programma . 3' band
- Presentatie Paul live-studio: aankondiging van De Zegelring van W.F. Hermans
Anton de Goede leest een fragment uit De Zegelring (uitg . De Bezige Bij, Amsterdam) . 4'30" band muziek
Aankondiging recensie Tim Krabbé door Paul, live-studio
Recensie van De Zegelring van Hermans door de auteur Tim Krabbé . 6'09' band
muziek + aankondiging recensie A. Morriën door Paul. studio-live
Recensie van De Zegelring van Hermans door Adriaan Morriën . 3'05" band
muziek+ verkeersinformatie + muziek
Presentatie Paul live-studio
Anton de Goede leest een fragment uit De mandarijnen op zwavelzuur van W.F. Hermans . 2'33" band
Presentatie Paul studio-live
Een gesprek tussen Paul Aalbers en Adriaan Morriën over W.F. Hermans. 22'50" band
STER + NIEUWS
Aankondiging van Cor Galis. band
Presentatie Paul studio-live
- Interview van Paul Aalbers met Hans Koetsier over zijn boek Advertisements (uitg . De Staatsuitgeverij, Den Haag) . 15'11" band
- In Boudewijn Büch's rariteitenkabinet deze week een interview met René Stoute over zijn literaire missie naar de gevangenis . 19'17" band.
Muziek
presentatie Paul studio-live
- Interview van Willem van Toorn met de dichter Ad Zuiderent naar aanleiding van het verschijnen van zijn dichtbundel Natuurlijk Evenwicht (uitg. De Arbeid pers, Amsterdam). 17.30" band
muziek + afkondiging door Paul Aalbers.

advertentie