Boeken

Boeken

Literair programma, met achtereenvolgens:

Continuïteit + trailer programma. 1'38"

- Boekenverkoop
Hoe verliep de verkoop van het boek in het afgelopen jaar en wat is de verwachting voor het komend jaar. Daarover praat Ad Fransen achtereenvolgens met dir. Bloemsma van uitg. Het Spectrum (het populaire boek) 9'23" en met Albert Vorster, commercieel directeur van uitg. Meulenhoff (het literaire boek) 5'17".

- Slauerhoff
Ad Fransen praat met Dlck Welsing, redacteur van de Aarts Letterkundige Almanak. Dit jaar, 1986, heeft de almanak als thema Slauerhoff. 1986 wordt het Slauerhoffjaar. Over het hoe en waarom van het Slauerhoffjaar en over de almanak gaat dit gesprek. 7'15"

- de nieuwe dichtbundel van Hugo Claus
John Albert Jansen praat met Hugo Claus naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe dichtbundel van Claus 'Alibi' (uitg. De Bezige Bij, Amsterdam). 27'

NIEUWS
Kop 2e uur 1'35"

- Tom Lanoye
Paul Aalbers praat met de Vlaamse dichter/performer/auteur Tom Lanoye naar aanleiding van het verschijnen van zijn eerste prozawerk 'Een slagerszoon met een brilletje' (uitg. Bert Bakker, Amsterdam).
Verder een fragment uit een optreden van Tom Lanoye in het Pandemonium 1984. 54'40"

advertentie