Het Gebouw

Blok 1 : 07.00-09.00 uur

Het Gebouw

Blok 1 : 07.00-09.00 uur

Eerste blok van Het Gebouw van 10 januari 1986, met om:

In het tweede uur ontbreekt rond half negen ca. 10 minuten van de band.

07.09 uur rubriek 'DPA' waarin berichten van 'Dorrestijns Pers Agentschap' door schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn.
07.15 uur reportage van Wesselien Supèr over melkfabriek Coberco dat wordt beschuldigd van fraude met de superheffing op melk. Volgens justitie heeft het bedrijf zich via een juridische constructie mede schuldig gemaakt aan ontduiking van de superheffing op melk. Dat is gebleken uit een uitgebreid onderzoek van de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van Landbouw en Visserij. Melkveehouders die meer melk hadden dan volgens de quota was toegestaan schoven dit door naar andere melkveehouders. De 'zwarte' melk kwam dan onder een andere naam binnen bij de melkfabrieken, waardoor de leden van Coberco in totaliteit meer melk konden leveren dan in EG-verband is toegestaan.
07.23 uur reportage van Godfried van Run over de jaarlijkse NAVO-oefening Reforger (Return of Forces to Germany) in West-Duitsland die tot doel heeft de gang van zaken te testen bij een snelle versterking van de strijdkrachten in Centraal-Europa.
07.40 uur memo door Cor Galis.
07.47 uur in rubriek 'Euroburo' een telefonisch interview van Philippe Scheltema en Rob de Wijk met polemoloog Hylke Tromp en VVD-Tweede Kamerlid Albert-Jan Evenhuis over een niet nader omschreven onderwerp.
08.12 uur rubriek 'DPA' waarin berichten van 'Dorrestijns Pers Agentschap' door schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn.
08.16 uur in rubriek 'NL Forum' discussieert het panel van Gerard Jacobs, Paul Brill, André Roelofs en Martin van Amerongen o.l.v. Roel van Broekhoven over Libië en het kolonel Gadaffi-syndroom met voorlichter Jan Jonker Roelants van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vervolgens over het virulent antisemitisme in Polen met journalist Michel Korzec.
08.49 uur memo door Cor Galis.
08.52 uur in rubriek 'De Vrijdag van' ditmaal een reportage van Peter Flik over circusdirecteur Toni Boltini.

Onderbroken door Ster-Nieuws-Ster.
Tijden bij benadering.
Programma niet afgeluisterd. Beschrijving is gemaakt op basis van programmagegevens.

advertentie