Boeken

Boeken

Literair programma, met achtereenvolgens:

Continuïteit + trailer programma. 2'

Een gesprek van Rob van Olm met de Surinaamse auteur Rabin Gangadin. Van Gangadin is onlangs de prozabundel 'Landgenoten' verschenen bij In De Knipscheer. En hij heeft het essay 'De Surinaamse literatuur' geschreven, uitg. Heeffer. 11'15"

Een gesprek van Ad Fransen met Jan van Herpen, redacteur van het Archief Ritter. Dr. P.H. Ritter was boekbespreker voor de AVRO-radio. Een archieffragment van zijn bespreking. De besprekingen van Ritter zijn nu in de serie Archief Ritter uitgegeven door uitg. HES en de Universiteitsbibliotheek van Utrecht, onder redactie van Jan van Herpen. 14'10"

In 1971 werden de verzamelde gedichten van Simon Vestdijk uitgegeven. Dit waren echter niet alle gedichten die hij ooit had geschreven. Er bleven nog zo'n 500 ongepubliceerd. Reden voor Tom van Deel, Guus Middag en Dik van Vliet deze gedichten alsnog te geven bij de Bezige Bij, onder de titel 'Nagelaten gedichten'. Rob van Olm vroeg Tom van Deel naar de kwaliteit van de nagelaten gedichten. 13'04"

Bij uitg. Meulenhoff is een nieuw boek van Gabriël Garcia Márquez verschenen: 'Liefde in tijden van cholera'. Ad Fransen sprak met de vertaalster Marjolein Sabarte Belacortu. Zij schreef tevens in een begeleidend boekje 'De wereld van Márquez' over haar fascinatie voor Gabriël Garcia Márquez. 12'30"

NIEUWS
Cont.

In dit tweede uur een samenvatting van de door de Groene Amsterdammer georganiseerde avond in Paradiso op 19 december 1986 naar aanleiding van haar 110-jarig bestaan. De avond had als thema: De ondergang van het geschreven woord. De meeste deelnemers hielden zich maar zijdelings of helemaal niet aan dit thema maar hadden het vooral over hun ervaringen met of bij het weekblad De Groene Amsterdammer. Wij lieten de volgende sprekers horen: Walter v.d. Kooi - red. t.v. Groene; Johan Polak - uitgever ; Anone - uit Tsjecho-Slowakije afkomstige tekenaar, tekent in de Groene ; Jan Mulder - columnist ; Jan Haasbroek - ex Groeneredacteur; Cyrille Offermans - lit. redacteur Groene ; Joop den Uyl.

Het eerste uur van deze uitzending is gewist; deze opname is afkomstig van een cassette van de Publieksservice van de VPRO.

advertentie