Boeken

Boeken

Literair programma, met achtereenvolgens:

Continuïteit + trailer programma. 2'10"

Maandag 23 februari vond de presentatie van het Boekenweekgeschenk plaats in Amsterdam. Tessa de Loo schreef 'Het Rookoffer' als Boekenweekgeschenk. In een korte toespraak legde zij het ontstaan van deze novelle uit. Daarna sprak Ad Fransen met haar over het 'Rookoffer'. 12'15"

Deze week verscheen het 3e nummer van het Rotterdamse culturele tijdschrift 'Nieuwe Weelde'. Rob van Olm sprak met drie redactieleden: Eric Brinckman, Theo Lalleman en Nicoline Hooymans. Zij richten zich op kunst, cultuur en filosofie op Europees niveau en zij willen het Rotterdamse culturele leven onder de aandacht brengen. 9'46"

Rob van Olm sprak met de columnist Nico Scheepmaker tijdens de prijsuitreiking van de mooiste kalender, georganiseerd door het blad Graficus. Daar hield Scheepmaker ook een lezing. Een fragment uit deze lezing + gesprek. 15'40"

De columnist Sal Saldeman bespreekt naar aanleiding van de dood van Andy Warhol zijn Nederlandse epigonen uit de Haagse Post. 6'58"

NIEUWS
Continuïteit

In dit tweede uur Boeken een gesprek van Ad Fransen met de schrijver Hans Koning. De Nederlander Koning woont al jaren in Amerika. Van Hans Koning is onlangs de roman 'De schaduw van het vuur' verschenen bij uitgeverij Van Gennep. De teksten werden gelezen door René van Stipriaan.

Uitgebreide beschrijving:
Stationcall. Aankondiging Cor Galis.
na 0'15" Programmatune en programmaoverzicht.
na 2'18" Na inleiding door Astrid Nauta, volgt een door Tessa de Loo gehouden toespraak ter gelegenheid van de presentatie van het door haar geschreven Boekenweekgeschenk 1987, 'Het rookoffer'.
na 7'32" Ad Fransen in gesprek met Tessa de Loo over de titel van haar boek. Vervolgens komt haar schrijverschap aan de orde. De Loo neemt zich voor een jaar rust te nemen. Het schrijven van het Boekenweekgeschenk beschouwt zij als een eer en een geweldige promotie.
na 14'52" Muziek.
na 17'48" Rob van Olm in gesprek met drie redactieleden van 'De nieuwe weelde'. Erik Brinkman, Theo Lalleman en Nicoline Hooymans vertellen hoe zij het tijdschrift aan de man willen brengen; zij vertellen welke onderwerpen zij willen aansnijden in 'De nieuwe weelde'.
na 28'13" Muziek.
na 31'05" Na inleiding volgt een fragment van de lezing door Nico Scheepmaker t.g.v. de bekendmaking van de winnaar van de mooiste kalender. Het blad 'Graficus' schrijft hiervoor jaarlijks een wedstrijd uit. Scheepmaker pleit voor een andere kalender-indeling.
na 34'22" Rob van Olm in gesprek met Nico Scheepmaker over het houden van lezingen, zijn dichterschap, ("Ik ben een minor-poëet"), Scheepmakers dagindeling, de onderwerpen van zijn columns.
na 42'27" Scheepmakers ontslag bij Vrij Nederland komt ter sprake. Scheepmaker vertelt hoe e.e.a. in zijn werk ging. Geld- en ruimtegebrek waren de oorzaak werd hem verteld. "Ik vind het vervelend, want ik had nog een klein beetje een links imago. Dat heb ik nu helemaal niet meer natuurlijk."
na 46'06" Scheepmaker gaat in op de persconferenties van Ajax die hij na afloop van de wedstrijden altijd bijwoont.
na 47'30" Muziek.
na 51'08" Columnist Sal Sandeman haalt uit naar de Nederlandse epigonen van de onlangs overleden kunstenaar Andy Warhol.
na 55'10" Muziek.

Tweede uur:
0'00" Aankondiging Cor Galis.
na 0'12" Inleiding door Astrid Nauta.
na 1'56" Ad Fransen in gesprek met Hans Koning over diens betrokkenheid bij het actuele wereldgebeuren. Hij zegt het belachelijk te vinden om over iets anders te schrijven dan de nucleaire dreiging. De rest beschouwt hij als triviaal. Koning vindt het afschuwelijk dat de jeugd er in het algemeen vanuit gaat dat de wereld het jaar 2000 niet zal halen. "Studenten aan de universiteit van Providence (VS) hebben twee jaar geleden een verzoekschrift gestuurd naar de president van de universiteit om een voorraad cyanidepillen in te slaan zodat als er een atoomoorlog uitbreekt iedereen z'n pil kan krijgen."
na 6'30" Muziekfragmenten.
na 6'48" Fragment uit 'De schaduw van het vuur'.
na 8'23" Koning zegt van mening te zijn dat een schrijver zich bewust moet tonen van de wereldgebeurtenissen, omdat een auteur anders niet serieus genomen kan worden. Koning licht zijn ideeën hieromtrent toe.
na 26'46" Muziek. Fragment uit 'De schaduw van het vuur'.
na 27'47" Koning vereenzelvigt zich tijdens het schrijfproces met zijn hoofdpersonen. Interviewer vraagt hem of dit niet betekent dat het schrijven van een boek hem door een hel doet gaan. Koning: "Dat is absoluut waar." De schrijver beschouwt deze lijdensweg als voorwaarde voor het schrijven van een goed boek. Koning gaat in op de hoofdpersonen uit 'De schaduw van het vuur', en de manier waarop hij tracht om te gaan met de nucleaire dreiging.
na 41'38" Muziek. Fragment uit 'De schaduw van het vuur'.
na 44'17" Hans Koning gaat in op het in zijn boek verwerkte thema van de inquisitie. "Als je de Spanjaarden leest over de Indianen, of over de ketters in Holland, dan klinken ze precies zo als je nu Weinberger leest over de communisten in Rusland." (-) "De misdadigheid van het menselijk ras verbaast me nog steeds."
na 52'57" Op vraag int. vat Koning samen wat hij met het schrijven wil bereiken.
na 54'28" Muziek. Fragment uit 'De schaduw van het vuur'.
na 56'33" Afkondiging.

advertentie