Boeken

Boeken

Literair programma, met achtereenvolgens:

Continuïteit + trailer programma. 2'

De schrijver Jan Siebelink publiceerde twee maanden geleden in het Hollands Maandblad het verhaal 'Wijk Bellestein'. De schrijver en adjunct-directeur van het Vlaams Cultureel Centrum in Amsterdam Willem Roggeman ontdekte dat dit verhaal zeer veel leek op het verhaal 'Ariane' van de Franse schrijver Le Clézio. Hij beschuldigde Siebelink dan ook van plagiaat. Siebelink verdedigde zich tegen deze beschuldiging in het laatste nummer van het Hollands Maandblad. Lejo Siepe sprak met Jan Siebelink en Willem Roggeman over deze affaire.
Afgelopen week zette Roggeman zijn hetze voort tegen Siebelink via een pagina in de Telegraaf. Ad Fransen belde hier weer over met Roggeman en vervolgens met de dichter en vriend van Siebelink, Rein Bloem. Bloem verdedigt Siebelink. + 25'

De schilderes en schrijfster Charlotte Mutsaers heeft een nieuw boek gemaakt 'Mijnheer Donselaar zoekt een vrouw'. Een stripverhaal met tweeregelige rijmpjes uitgegeven door Meulenhoff. Jan Louter sprak met Charlotte Mutsaers over haar nieuwe boek.

Boeki Woeki is een piepklein boekwinkeltje in Amsterdam waar ze geen lees- maar kijkboeken verkopen. Ad Fransen sprak met één van de eigenaren van deze boekhandel, Kees Visser.

De column van Martin Ros. De door hem besproken boeken waren: De biografie over Sven Hedin van Detlef Brenneke ; ´Paardenhoeven in tanksporen' van Hugo de Oude en Rolf Hoekstra ; 'Arctica' van Barry Lopez, verschenen bij uitgeverij Veen ; 'In het spoor van de Camisards' van Ton van Reen, uitgegeven door Conserve ; 'Voetsporen' van Richard Holmes, verschenen hij Contact.

NIEUWS
Continuïteit.

In het tweede uur Boeken een gesprek van Rob van Olm met schrijver, literair criticus en biograaf Pierre H. Dubois.
Bij uitgeverij Nijgh en Van Ditmar verschijnt binnenkort het eerste deel van 'Hermetisch en Besterd', de autobiografie van Pierre H. Dubois.


Uitgebreide beschrijving:

0'00" Stationcall. Aankondiging door Cor Galis.
na 0'16" Programmatune. Programmaoverzicht door Ad Fransen.
na 2'07" Na inleiding door Lejo Siepe gaat Willem Roggeman in op het door hem geconstateerde plagiaat door schrijver Jan Siebelink. Volgens Roggeman schreef Siebelink voor zijn verhaal 'Wijk
Bellenstein' voor 90% het verhaal 'Ariane' over van de Franse schrijver Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Roggeman toont de overeenkomsten in beide verhalen aan.
na 8'06" Telefonisch commentaar van Jan Siebelink. Siebelink ontkent het plagiaat. "Ik denk dat ik van het magere verhaal 'Ariane' een zeer sterk verhaal gemaakt heb."
na 13'32" Telefonische reactie van Roggeman, die zijn beschuldigingen aan het adres van Siebelink ook nog eens breed liet uitmeten in 'De Telegraaf'. "Ik hou er nu mee op."
na 14'50" Tevens een telefonische reactie van dichter-criticus Rein Bloem, die meent dat er geen sprake is van plagiaat. Discussie tussen Ad Fransen en Roggeman.
na 22'38" Na inleiding door Ad Fransen praat Jan Louter met schrijfster Charlotte Mutsaers over haar boek 'Meneer Donselaar zoekt een vrouw'. Het is een stripverhaal, voorzien van tweeregelige
gedichtjes. Mutsaers gaat uitgebreid in op meneer Donselaars zoektocht en karakter.
na 37'49" Muziek.
na 39'03" Ad Fransen in gesprek met één van de eigenaren van boekwinkel Boekie Woekie, Kees Visser. Boekie Woekie verkoopt zelfgemaakte kijkboeken. Hij vertelt wat deze boekhandel toevoegt aan de gewone boekhandel.
na 46'38" Martin Ros bespreekt een aantal reisboeken.
na 56'07" Muziek. Afkondiging.

Tweede uur:

'00" Aankondiging door Cor Galis.
na 0'12" Inleiding door Ad Fransen.
na 0'55" P.H. Dubois leest 'Te kunnen leven' uit 'Hermetisch en besterd'. Vervolgens geeft hij een toelichting op het gedicht en licht hij de titel 'Hermetisch en besterd' toe.
na 2'43" Op vraag interviewer gaat Dubois terug naar zijn jeugd. Hij groeide op in een Amsterdamse volksbuurt, waar hij zich niet thuisvoelde. Ook thuis voelde hij zich niet op zijn gemak. Dubois wijt dit aan zijn gesloten natuur. Hij had al jong een behoefte aan lezen, maar hij maakte pas kennis met literatuur nadat hij op 12-jarige leeftijd in het internaat van de Witte Paters terechtkwam.
na 7'26" Op 16-jarige leeftijd verliet Dubois het internaat. Hij schreef toen al, en de overste maakte hem duidelijk dat missionariswerk en schrijven niet samengingen. Dubois koos toen al voor het schrijven. Dubois ging naar het gymnasium. In die tijd publiceerde Dubois zijn eerste opstel, n.l. over
G. Bruning. Dubois vertelt over zijn contacten met de schilder Jan Tebbe, met de schrijvers Bertus Aafjes en Jef Last. Samen met Aafjes richtte hij het tijdschrift Klondijke op, dat zich afzette tegen katholieke schrijvers als Van Duinkerken. Dubois vertelt dat hij Hendrik de Vries bewonderde en ook
contact met hem zocht. Dit resulteerde in een correspondentie.
na 18'10" Dubois gaat in op de schrijver Greshoff, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Dubois. Dubois leest een brief die hij schreef aan Greshoff. Naar aanleiding van deze brief nodigde Greshoff Dubois uit naar Brussel te komen. Daarna bood Greshoff hem de gelegenheid te publiceren. Dubois vertelt over de schrale jaren kort na de crisis, vlak voor WO 2.
na 27'22" Hij beschrijft het literaire klimaat uit die jaren. Dubois leest een fragment dat betrekking heeft op het overlijden van zijn vader, in juli 1940. Kort daarvoor waren Ter Braak en Du Perron overleden.
na 35'46" Dubois gaat in op zijn houding tijdens de WO 2. Hij had besloten zich verre te houden van de politieke gebeurtenissen. Dubois vertelt over het dilemma waar schrijvers in terechtkwamen toen de Kultuurkamer werd opgericht. Dubois kreeg de kans een correspondentschap voor De Tijd voor België op te zetten. Dit heeft hij twee jaar gedaan. Dubois gaat in op zijn literaire werkzaamheden ná de Tweede Wereldoorlog, o.a. als hoofd kunstredactie van 'Het Vaderland'. De schrijver zegt zich ervan bewust te zijn niet van zijn boeken te kunnen leven. Hij meent geluk te hebben gehad altijd zijn brood te hebben kunnen verdienen in de journalistiek.
na 47'44" De kritieken op Dubois' werk komen ter sprake. De essays werden over het algemeen lovend besproken, terwijl dit voor zijn proza en poëzie in mindere mate gold, aldus interviewer. Dubois zegt dat de kritieken gemengd waren "Wat dat betreft ben ik de enige niet."
na 54'27" Muziek. Afkondiging.

advertentie