Boeken

Boeken

Literair programma, met achtereenvolgens:

Continuïteit + trailer programma. 2'

Ad Fransen praat met de criticus Jaap Goedegebuure naar aanleiding van diens artikel in het Nieuw Wereld Tijdschrift. Het artikel was gericht tegen Hans Warren, die een stuk had geschreven over het boek 'Het literair Klimaat'. Jaap Goedegebuure had zich hierover zeer kwaad gemaakt en vervolgens een stuk geschreven. 8'

Een gesprek van Ad Fransen met Hans Moll, die onlangs debuteerde met het boek 'De hoeken van de ring', uitgegeven bij Bert Bakker. Fragment gelezen door Raymond Campfens. 8'

De inmiddels 76-jarige schrijver Paul Bowles woont sinds 1947 in Marokko. Alle Lansu bezocht hem daar en sprak met hem. Bij uitgeverij Contact verscheen vorig jaar de vertaling 'Het huis van de spin' en deze maand verschijnt daar de vertaling van zijn romandebuut 'Het dak van de hemel'. 25'

De column van Sal Sandeman. Deze keer over de nominaties voor de literaire AKO-prijs. 5'

NIEUWS
Continuïteit

In dit tweede uur Boeken een portret van de dichter J.H. Leopold (1865-1925).
Rob van Olm praatte met: Johan Polak, uitgever van enkele boeken van Leopold; de oud-journalist H. Besselaar, leerling van Leopold op het gymnasium; Gillis Dorleyn, hoogleraar moderne letterkunde in Groningen, hij promoveerde op Leopold; H.T. M. van Vliet, hoofd bureau basisvoorziening tekstedities van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, verzorger van de publicaties van Leopold.
Fragmenten werden gelezen door Raymond Campfens.
'Verzameld werk van Leopold' - uitg. Van Oorschot
'Verzamelde verzen en kwatrijnen' van Omar Khayyam – Athanaeum - Polak en Van Gennep
'Historisch kritische uitgave'- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Het tweede uur van deze uitzending is gewist; deze opname is afkomstig van een cassette van de Publieksservice van de VPRO.