Metropolis

Ouderdom en hekserij in Zambia

Metropolis

Ouderdom en hekserij in Zambia

In Zambia gelooft men dat ouderdom en hekserij met elkaar verbonden zijn. Veel bejaarden worden verstoten door hun familie en kunnen moeilijk meekomen in de samenleving. Zelfs bejaardentehuizen zijn zeldzaam in Zambia, waardoor veel ouderen een eenzaam bestaan in de straten van de hoofdstad Lusaka leiden.