Metropolis

Verkiezingsstrijd in Afghanistan

Metropolis

Verkiezingsstrijd in Afghanistan

Ramashan Bashardost was een van de minder bekende Afghaanse presidentskandidaten tijdens de laatste verkiezingen. We volgen hem in de aanloop naar deze verkiezingen waarin hij zich als extreem nationalistisch profileert. Zijn patriottisme gaat ver: hij wil niets te maken hebben met de rest van de wereld, en alle buitenlandse legers en hulpverleners moeten het land uit.