Het Evenement

Aurelius Augustinus

Het Evenement

Aurelius Augustinus

Cultureel programma, met een verslag van een door Paradiso georganiseerde avond over de kerkvader Aurelius Augustinus, bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika (395-430). Met fragmenten uit lezingen door dr. E.P. Meyerink, lector in de Griekse en Latijnse letterkunde van de latere Oudheid, dhr. J.H. Waszink, em. hoogleraar Latijnse taal en letterkunde, en kerkhistoricus dr. J. Trapman over Augustinus.

Ook in Boeken van 29 januari 1985 aandacht voor deze lezing in Paradiso, met een interview met en een inleiding van Frans Kellendonk over Aurelius Augustinus.

advertentie