De radio 5-documentaire

De beurs, deel 2

De radio 5-documentaire

De beurs, deel 2

Laatste deel van een tweeluik over de Amsterdamse effecten-
en optiebeurs.
Verslaggevers Michal Citroen en Bertien Minco besteden, namens de VPRO, tienduizend gulden op de beurs en ondervinden hoe emoties zoals spanning, intuïtie, angst en hebzucht een rol kunnen spelen bij de aan- en verkoop van aandelen, opties en warrents op Beursplein 5. Vraaggesprekken met o.a.: twee dames van een beleggingsclub; een econoom; een analist van ROBECO en (telefonisch) met een economisch redacteur van NRC-Handelsblad. Onderwerpen van gesprek zijn o.a.: de gezelligheid van een beleggingsclub; beleggingsadviezen en financiële kennisvergaring; het verschijnsel "beursverslaving"; de angst voor een beurskrach zoals in 1987 en een mini-beurskrach zoals in 1989; de "lange beleggingshorizon" van de institutionele belegger versus de "korte termijn-emotie" van de particuliere belegger. Met een verslag van de optiebeurs.