De Radiovereniging

Arie Kleijwegt 1

De Radiovereniging

Arie Kleijwegt 1

De Radiovereniging, programma van het Genootschap van Vrienden van het Medium Radio, gemaakt door Wim Noordhoek en voorzitter Arend Jan Heerma van Voss.

Interview met voormalig radioverslaggever Arie Kleijwegt, over zijn omroepverleden. Over de begintijd in de journalistiek als verslaggever voor de Nederlandse Strijdkrachten en later bij de VARA.
Door middel van fragmenten wordt Kleijwegt herinnerd aan een aantal gebeurtenissen en hij reageert daarop, zoals de ondergang van de 'Flying Enterprise'; de Watersnoodramp van 1953 en de Elfstedentocht van 1954. Weet zich niets meer te herinneren van een interview met Josephine Baker en schaamt zich voor een verslag van het huwelijk van Karel Prior. Met anekdotes over collega's Siebe van der Zee en Dick van Rijn.

Achtereenvolgens:
- Tune - Aankondiging pres.
- Fragment uit VPRO radioprogramma Vrije Geluiden, waarin de stem van Arie Kleijwegt van vroeger wordt vergeleken met zijn stem nu. (pres.: Albert Ballintijn).
- ingezonden brieven voor luisteraars.
- Voorzitter van de Radiovereniging Arend Jan Heerma van Voss kondigt Arie Kleijwegt aan.
- Arie Kleijwegt leest zijn biografie voor en illustreert dat met enige verhalen.
- Programma wordt onderbroken door fragment voetbal-verslag (Jaap Bax bij Roda JC - Feyenoord).
- Fragment Strijdkrachtenprogramma van 25 juni 1946.(Zie HA 1454)
- Arie Kleijwegt vertelt hoe dit laatste verslag tot stand kwam ("het was een toneelstukje, dat we in een studio speelden"). Heeft de periode van vlak na de oorlog ervaren als kwajongensjaren. ("Ik realiseerde me nooit dat er iemand naar me luisterde"). Zegt dat hij soms zijn wekelijkse radiopraatje voor de Nederlandse Strijdkrachten vergat ("Was een leuke tijd in alle opzichten").
- Kleijwegt antwoordt dat hij als schooljongen geen ambitie voor de radio had. Luisterde wel naar de BBC voor de muziek ("Engeland was alles voor me in en vlak na de oorlog").
- Kleijwegt geeft toelichting bij het volgende fragment.
- Fragment verslag Arie Kleijwegt bij het zinkende schip 'The Flying Enterprise' op 10 januari 1952 (zie: HA 31131).
Op vraag over zijn verslaggeving: "Ik dacht dat het zo hoorde. Je probeerde de BBC na te doen - Ik probeerde er wel emotie in te leggen."
Volgens Kleijwegt werden vele zgn. ooggetuigenverslagen in die tijd gedaan vanuit de studio ("Als ik het nu hoor vind ik het overdreven en schaam ik mij een beetje").
- Verslag Kleijwegt tijdens Watersnoodramp, op weg naar Schouwen-Duiveland op 5 februari 1953 (zie HA 2404).
Kleijwegt antwoordt dat hij bij dit verslag wel geëmotioneerd was ("Was een verbijsterend gezicht"). Vertelt dat verslaggevers toentertijd al hun teksten eerst uitschreven. Vertelt zijn herinneringen aan de Watersnood en de competitie tussen hem en AVRO-verslaggever Siebe van der Zee.
- Fragment verslag Elfstedentocht met Dick van Rijn. (noot: Kleijwegt was hier ook aanwezig, maar mocht het finishverslag niet doen omdat hij geen schaatsen aan had en van Rijn het verslag alleen wilde doen) d.d. 3 maart 1954. (zie HA 13110)
- Kleijwegt geeft zijn commentaar bij de laatste gebeurtenis.
- Volgens Kleijwegt was de verhouding tussen de verslaggevers van de verschillende omroepen goed. Grote evenementen werden door de Gezamenlijke Omroepen gedaan, alleen de AVRO deed hier niet aan mee. Zegt dat het verslaggeven na verloop van tijd zeer automatisch en routineus ging. ("Rechtstreekse commentaren, daar kreeg ik een kick van") Vond de verslaggeverij een moeilijk vak en dacht altijd dat hij het niet goed deed. ("Vond ook wel dat ik er soms met de pet naar gooide"). Is het eens met presentator dat er bij hem sprake was van
een zekere literaire ambitie. Vertelt dat hij in zijn schooltijd verhaaltjes schreef voor NRC. ("Ik vond het wel leuk om te schrijven, maar mijn
ambitie was om naar de marine te gaan. Door de oorlog is dat niet doorgegaan en ben ik in de journalistiek terecht gekomen").
- Kleijwegt zegt zich niet te herinneren dat hij Josephine Baker heeft geïnterviewd.
Fragment interview Josephine Baker door Kleijwegt op 27 maart 1954. (zie HA 35217).
Kleijwegt zegt dat dit werk is op de automatische piloot ("Oneerlijk").
- Volgens Kleijwegt lag de spanning van het reportervak meer in de manier van leven dan in de waarde van het product. Zegt dat hij toen hij reporter was, hij zich nooit realiseerde dat hij bekend was ("Ik deed het niet voor de luisteraar").
- Fragment verslag van het huwelijk van Karel Prior op 13 maart. (zie HA 35085) ("Is nu naast kapitein van de Showboat 1954, ook kapitein van de huwelijksboot").
- Kleijwegt: "Vreselijk - Ik schaam me dood. Wat waren we lollig hè in die tijd - "
Afsluiting - Tune - Afkondiging Cor Galis.

advertentie