De Radiovereniging

mr. G.B.J. Hiltermann

De Radiovereniging

mr. G.B.J. Hiltermann

De Radiovereniging, programma van het Genootschap van Vrienden van het Medium Radio, gemaakt door Wim Noordhoek en voorzitter Arend Jan Heerma van Voss.

Met een interview met mr. G.B.J. Hiltermann over zijn carrière als journalist en politiek commentator, zijn populaire rubriek voor de AVRO-radio 'De toestand in de wereld', de hoogtepunten uit zijn loopbaan, zijn bewondering voor de oud-president van Frankrijk, Charles de Gaulle, zijn vriendschap met oud-politicus Joseph Luns. Met vele historische fragmenten.

Achtereenvolgens:
0'00" Fragment uit een politiek commentaar van Hiltermann (zie HA-6432).
na 2'15" Tune. Inleiding presentator.
Hiltermann reageert op het fragment dat handelde over de Cuba-crisis in 1962. ("Een belangrijk moment, namelijk de overgang van de Koude Oorlog naar de koude vrede.")
na 3'54" Presentator geeft de biografische gegevens van de hoofdpersoon met aanvullingen door Hiltermann zelf.
na 5'20" Presentator leidt het volgende fragment in. Hiltermann geeft zijn commentaar op het fragment.
na 7'20" Fragment uit een interview van Hiltermann met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Luns over de Nieuw Guinea-kwestie van 16-08-1962 (zie HA-6254).
na 12'13" Hiltermann geeft zijn commentaar op het interview. ("Voor die tijd was het bijzonder").
Hiltermann antwoordt dat hij meestal een goede verstandhouding heeft gehad met de bewindslieden. (Joseph Luns is zelfs een goede vriend van me geworden").
na 15'02" Hiltermann is het eens met presentator dat hij meer een commentator is dan een interviewer. Verklaart waarom hier zijn voorkeur naar uitgaat. ("Het klinkt hovaardig maar ik geef graag mijn eigen mening"). Volgens Hiltermann was het voor Nederland iets nieuws, toen hij met zijn commentaar op de radio begon. Vertelt over de werkzaamheden die hij na de oorlog verrichtte. ("Ik het eerst lang gestudeerd, want dat deed ik graag"), o.a. bij Winkler Prins en Elsevier.
na 19'14" Fragment uit een politiek commentaar van Hiltermann op een persconferentie van De Gaulle van 02-02-1964 (zie HA-6559).
na 23'02" Hiltermann geeft zijn commentaar op het fragment en beschrijft de persoon De Gaulle en de betekenis van hem voor Frankrijk.
na 26'44" Hiltermann is het eens met presentator dat hij graag vertelt en zijn mening geeft. ("Dat is het gevolg van een niet zo beste eigenschap namelijk, een grote mate van zelfverzekerdheid"). Noemt zichzelf een geboren onderwijzer.
na 28'20" Fragment van een Teach-in over de oorlog in Vietnam met Hiltermann als één van de sprekers, gehouden op 29-10-1965 (zie HA-28120).
na 32'20" Presentator en Hiltermann geven hun commentaar bij gehoord fragment. Hiltermann geeft zijn commentaar op de Vietnamoorlog en de
rol van de Amerikanen daarin. ("Ze konden die oorlog niet winnen").
Aankondiging presentator
na 34'51" Fragment uit een politiek commentaar van Hiltermann over de inval van de SU in Tsjechoslowakije van 25-08-1968 (zie HA-8898).
na 38'26" Presentator en Hiltermann geven hun commentaar op gehoord fragment.
na 40'52" Hiltermann antwoordt dat hij misschien te zelfverzekerd overkomt. ("Maar ik zeg vaak het schijnt mij toe dat").
na 42'28" Hiltermann is het eens met presentator dat zijn commentaren voor vele luisteraars geruststellend waren. ("Nu is iedereen gerustgesteld en ben ik ongerust"). Hiltermann schetst de ontwikkelingen in de machtsverhoudingen van na de oorlog. ("Je moet geen één staatsman vertrouwen").
Aankondiging presentator
na 45'26" Fragment uit een uitzending van Z.I. waarin H. van Riel (VVD) en Jan Blokker (hoofd Informatieve programma's bij de VPRO) hun mening geven over de commentaren van mr. Hiltermann, d.d. 29-11-1975 (zie HA-11733).
na 47'57" Hiltermann antwoordt dat hij nooit lid is geweest van een politieke partij. ("Ik heb ook nog nooit confectie gedragen"). Laat zich niet ontlokken wat hij van de VVD vindt. Presentator vertelt dat de stem van Hiltermann door velen wordt geassocieerd met een gerecht door zijn radiocommentaar rond etenstijd op zondag.
na 50'53" Hiltermann vertelt hoe zijn dagindeling op zondag eruit ziet. ("Als ik zondag niet voor de radio zou spreken zou ik het gevoel hebben dat ik ziek was").
na 52'34" Afsluiting gesprek. Tune.

advertentie