De Radiovereniging

Jan de Troye 2

De Radiovereniging

Jan de Troye 2

De Radiovereniging, programma van het Genootschap van Vrienden van het Medium Radio, gemaakt door Wim Noordhoek en voorzitter Arend Jan Heerma van Voss.

Slot van een tweedelig vraaggesprek met Jan de Troye over zijn omroepverleden bij de VARA, vooral gericht op de periode dat hij radio-verslaggever was. De Troye geeft zijn commentaar bij fragmenten uit zijn reportages ("Radio is een kostelijk medium").

Achtereenvolgens:
0'00" Tune. Inleiding presentator (Wim Noordhoek). Presentator (Arend Jan Heerma van Voss) biografische gegeven van Jan de Troye. Aankondiging presentator en inleiding De Troye.
na 4'17" Fragment uit een verslag van het VARA-zomerfeest gehouden op 11 juli 1950 in Hilversum (zie HA-1003).
na 6'13" Presentator en De Troye bespreken het fragment.
na 8'00" De Troye geeft zijn mening over het publieke omroepbestel. Vertelt over de activiteiten van de 'ouwe jongens-club' (een groep gepensioneerde omroepmensen). De Troye deelt de vrees met de presentator dat er radiogeld bij omroepen gebruikt gaat worden voor Tv-producties. ("Zeer betreurenswaardig, want radio is en kostelijk medium").
na 11'14" Aankondiging presentator.
Fragment uit een reportage over een PvdA-conferentie over beroepssport, gehouden op 20-03-1954. (zie HA-35204). Met toelichting.
Presentator leidt het volgende fragment in.
na 14'16" Fragment uit een voetbalverslag van De Troye bij de voetbalinterland West-Duitsland-Nederland van 14 maart 1956 (zie HA-9832). Met toelichting van De Troye.
na 27'32" Aankondiging presentator
na 28'04" Jan de Troye leidt het fragment in. Fragment uit een reportage van de nationale kaderdag van de PvdA n.a.v het mandement van de bisschoppen, gehouden op 3 juli 1954 (zie HA-35336).
na 32'30" De Troye geeft commentaar op het fragment.
na 34'50" De Troye vertelt over de manier waarop er bij de VARA tekstcontrôle werd verricht in de jaren '50. ("Er werd wel gekeken of de programma's overeenstemming hadden met de identiteit").
na 38'10" De Troye vertelt over de tijd van de democratisering bij de VARA waarin men ging werken in collectieven. ("Er kan nergens zo sterk gemanipuleerd worden als in een collectief").
Aankondiging presentator.
na 39'14" Fragment uit een verslag van het vertrek van cabaretier Wim Kan die op tournee gaat naar Zuid-Afrika, d.d. 23 januari 1957 (zie HA-35543).
na 43'27" De Troye geeft zijn commentaar bij het fragment. Zegt dat hij zich niet echt aangetrokken heeft gevoeld tot televisiewerk. ("Mijn mooiste tijd was de periode dat de radiodienst bij de VARA werd opgebouwd").
na 47'37" Aankondiging presentator.
Fragment uit een reportage over de 3-miljoenste radio-luisteraar.
na 52'18" Jan de Troye zegt dat hij deze reportage is vergeten. Antwoordt dat hij het terughoren van oude radioprogramma's eigenlijk vervelend vindt. ("Ik heb ook nooit wat bewaard").
Afsluiting. Tune.

advertentie