Ongehoord

Het Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Irak

Ongehoord

Het Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Irak

Ongehoord Afl. 14: Verslag van Stan van Houcke, die getuige was van het Turkse offensief tegen de PKK in Noord-Irak. Van Houcke vertelt over zijn busreis naar de stad Diyarbakir, zijn ondervraging door de geheime dienst en hij beschrijft de door het Turkse leger begane wreedheden tegen en intimidatie van de burgerbevolking. Van Houcke doet verslag van een gesprek dat hij in Ankara had met Hans van den Broek, die desgevraagd antwoordde dat hij het Koerdische probleem als een binnenlandse aangelegenheid beschouwt.

Uitgebreide beschrijving
00:01:01 Programmatune. Muziek.
00:02:16 Inleiding door verslaggever Stan van Houcke. Hij beschrijft waar hij zich bevindt, en dat hij uitzicht heeft op het transport van militair materieel door het Turkse leger naar de Turks-Iraakse grens. Turkse commando-eenheden maken zich op voor een aanval op de Koerden. Van Houcke vertelt welke gruwelen de Koerdische vluchtelingen de afgelopen vier jaar al hebben ondergaan en dat de VN-coördinatie-eenheid machteloos staat.
00:13:25 Van Houcke vertelt dat er overal geheime dienst, leger en politie is. Overal worden mensen opgepakt, tegen een muur geslagen en gefouilleerd. "Hoe kom ik er weer uit nu er daadwerkelijk een militaire operatie gaande is". Van Houcke vertelt dat hij op weg naar Diyarbakir door de geheime dienst uit de bus werd gehaald. Hij beschrijft zijn angst voor de ontdekking van de opnamen van zijn gesprekken met Koerden en van hun muziek.
00:19:56 Van Houcke vertelt dat hij na aankomst in Diyarbakir door de geheime dienst wordt opgepakt. Hij wordt naar een gebouw van de geheime dienst gebracht, maar na enige tijd wordt hij weer vrijgelaten. Eenmaal weer op straat ziet Van Houcke een politie informant op zich afkomen die een gesprek met hem aanknoopt en vraagt of hij iets met hem wil drinken. Van Houcke wimpelt het aanbod af. Muziek.
00:28:39 Van Houcke beschrijft het straatbeeld in Diyarbakir. Overal rijden pantserwagens, militairen met het geweer in de aanslag patrouilleren door de straten. Op een braakliggend terrein worden mensen opgepakt en geslagen, een paar straten verder wordt een jongen doodgeschoten. Van Houcke beschrijft de wreedheden waaraan de Turkse militairen zich schuldig maken. Muziek.
00:33:04 Van Houcke doet verslag van een gesprek met Hans van den Broek die in Ankara is om te praten over Turkijes toetreding tot de EG.
Hij meldt dat Van den Broek het Koerdische probleem als een binnenlandse aangelegenheid beschouwt. Van Houcke doet verslag van een uiteenzetting van de Turkse geschiedenis door de bureauchef van het commerciële station Show-tv, en die een verklaring geeft voor de door de Turken gevoerde onderdrukkingspolitiek.
00:45:46 Tijdens zijn rit naar het vliegveld overpeinst Van Houcke de situatie in Turkije. Hij concludeert dat de Turkse regering met de inval in Noord-Irak de aandacht wil afleiden van de sociaal-maatschappelijke en economische problemen waar Turkije mee worstelt. Muziek.
00:53:56 Afkondiging.
00:54:18 Einde.

advertentie