Ongehoord

In de voetsporen van John Cornford

Ongehoord

In de voetsporen van John Cornford

Verslag door Rob van Olm van zijn reis door Spanje in de voetsporen van de Engelsman John Cornford. Cornford vertrok in 1936 naar Spanje om deel te nemen aan de strijd tegen Franco en het fascisme.
Tevens een gesprek met mevrouw Trudel van Reemst-de Vries die als verpleegkundige bijdroeg aan de strijd tegen het Spaanse fascisme.

Uitgebreide beschrijving
00:00:31 Stationcall Radio 5. Programmatune. Inleiding door presentator-interviewer Ronald van den Boogaard. Hij praat met Trudel van Reemst-de Vries over haar bijdrage aan de strijd tegen het Spaanse fascisme. Zij onderstreept dat het veelal humanisten waren die in 1936 en 1937 naar Spanje vertrokken om te strijden tegen Franco's plannen, hierin gesteund door nazi-Duitsland, om de wettige Spaanse regering omver te werpen. Trudel van Reemst was verpleegkundige. "Ik was heel blij dat mijn beroep mij in staat stelde om aan deze strijd deel te nemen".
00:03:42 Programmatune. Rob van Olm geeft een verslag van een reis door Spanje, die hij maakte in het voetspoor van John Cornford, een Engelsman die in 1936 naar Spanje vertrok om te vechten tegen het Spaanse fascisme. Van Olm vertelt over de lotgevallen van John Cornford in zijn strijd tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
00:43:27 Int. praat met Trudel van Reemst-de Vries over het feit dat zij een van de weinige nog in leven zijnde Spanje-strijders is. Zij vertelt waarom zij deel wilde nemen aan de strijd tegen Franco, en over haar werk als verpleegkundige tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Zij vertelt dat veel strijders na terugkomst in Nederland statenloos verklaard werden. Mevrouw van Reemst en andere verpleegkundigen mochten hun Nederlanderschap behouden, omdat zij met toestemming van de Nederlandse regering naar Spanje waren gegaan. Haar man, die arts was, is echter zonder toestemming vertrokken; hij werd statenloos verklaard waardoor zij dit ook werd. Mevrouw van Reemst vertelt dat zij na terugkeer in Nederland deel uit ging maken van een verzetsgroep.
00:54:19 Muziek.
00:57:59 Afkondiging.
00:58:12 Einde.

advertentie