Ongehoord

Saddam Hoessein

Ongehoord

Saddam Hoessein

Zoals een toneelstuk niets zegt over de geheime verlangens van de acteurs zo onthult de politiek niets over de diepere motieven van de politici. Om de mens te kunnen begrijpen moet men zich niet blind staren op een rollenspel. Alleen de individuele en collectieve geschiedenis onthullen de werkelijke drijfveren die leiden tot wreedheid in de wereld. Met deze gedachte in het achterhoofd keerde Stan van Houcke terug uit Irak. Niet het referendum, gehouden op 14 oktober 1995, interesseerde hem want de uitkomst daarvan stond allang vast, maar onder andere de vraag hoe het mogelijk is dat Irak een man als Saddam Hoessein produceerde.
Daarnaast stuitte hij op de schokkende informatie dat door het gebruik van verarmd uranium, gebruikt door de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de operatie Desert Storm, het aantal gevallen van leukemie onder kinderen schrikbarend is gestegen. En dat als gevolg van het westers embargo er een enorm gebrek aan medicijnen is.

advertentie