Ongehoord

Negenhonderd kilometer in veertig minuten

Ongehoord

Negenhonderd kilometer in veertig minuten

In de zomer van 1996 liep Jet van Boxtel van het zuid-Franse Saint-Jean Pied du Porc naar Santiago de Compostella in Spanje. Zo'n kleine 900 kilometer. Het werd niet alleen een reis van oost naar west, maar ook een reis door de tijd. Een reis die vaak voerde door het landschap van haar jeugd, golvende korenvelden doorsneden met karresporen, korenbloemen, klaprozen en duizenden vlinders en in de verte de mannen aan het maaien met een rode zakdoek op de kop. En op elke kerktoren een ooievaar. Deze aflevering is een impressie van haar tocht.

advertentie