Ongehoord

Liefde voor wat het is, maar niet benoemd kan worden

Ongehoord

Liefde voor wat het is, maar niet benoemd kan worden

Naar aanleiding van de gedichten van Rutger Kopland is Stan van Houcke naar Zuid Groningen afgereisd waar Rutger Kopland woont. Van Houcke heeft gekeken in hoeverre zijn gedichten beïnvloed zijn door het landschap.

Gast na Ongehoord: Carla Alma, sociaal geograaf, van het adviesbureau 'Ruimte en Landschap'. Ze publiceert in 'Noorderbreedte', het orgaan van de stichting Noorderbreedte, een stichting die voorlichting geeft over natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie in Groningen, Friesland en Drenthe. Ze is bezig met het schrijven van een advies n.a.v. het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Eemsmond. Tevens zal ze Pronk's mensen terzijde staan bij het uitwerken van de 'Houtkoolschets' voor de 5de nota Ruimtelijke Ordening, althans voor de drie Noordelijke provincies.

advertentie