De Vijftigers

De Vijftigers

Eind jaren veertig groeide er in Amsterdam een kring van jonge dichters die het vrije leven vierden op papier. Ze schreven energiek, associatief, zintuigelijk, en hadden lak aan rijm en vaste versvormen, want dat was allemaal dood.

Dit fragment is onderdeel van

Andere Tijden - Indië-weigeraars

Tussen 1946 en 1950 hebben duizenden soldaten geweigerd zich naar de oorlog in Indonesië te laten uitzenden. De overheid probeerde dat te voorkomen en trad er streng tegen op. Uiteindelijk werden extreme middelen toegepast om de weigeraars toch op de boot te krijgen. Dat leidde in oktober 1949 tot een soort muiterij in Schoonhoven en tot de afgedwongen inscheping van rond 160 weigeraars.

advertentie