Ongehoord

De dichter en het geld

Ongehoord

De dichter en het geld

Na het bloedig neerslaan van de studentenprotesten in Peking in het voorjaar van 1989 draait het leven in stedelijk China vrijwel alleen nog om geld verdienen. Bijna niemand gelooft nog in de oude communistische idealen, maar er is geen hoop op politieke veranderingen. Individualisme en materialisme vieren hoogtij in China, terwijl politiek de meeste Chinezen onverschillig laat. Radiomaker Guido Spring reisde naar China, en ontmoet daar de 37 jarige, Pekingse dichter Xi Chuan. Hij wordt beschouwd als een van de meest toonaangevende dichters van hedendaags China. Zijn werk, prachtige poëzie vol verwondering, is ook in het Nederlands vertaald. Xi Chuan betreurt de allesoverheersende aandacht voor geld.

Na Ongehoord is Zhu Xiaojun te gast in de studio; Hij werkt als assistent in opleiding op de TU in Eindhoven. Hij is een aanhanger van Falun Gong; deze religieuze beweging word in China gezien als een duivelse sekte, die zich aan staatsondermijnende activiteiten schuldig maakt. Of Zhu ooit nog naar China terug kan is onzeker.