Argos

Zwart geld (II)

Argos

Zwart geld (II)

Deze aflevering een vervolg op de Argos-uitzending van 03-04-1998 over de wijze waarop filialen van Nederlandse banken in het buitenland omgaan met grote hoeveelheden geld die Nederlanders bij hen onderbrengen. Aanleiding is de inval die de Duitse FIOD deed bij de Deutsche Bank, de grootste bank in Duitsland, i.h.k.v. het opsporen van grootscheepse belastingontduiking. Deze uitzending bestaat voor een groot deel uit een herhaling van de uitzending van 03-04-1998, aangevuld met fragmenten uit nieuwsuitzendingen van de Duitse radiozender WDR en een verslag door radiocorrespondent Willem Beusekamp over de inval bij de Deutsche Bank. Ook doen de programmamakers opnieuw een poging een geheime rekening te openen bij vestigingen van de Rabobank en de ING in Luxemburg. Het programma wordt afgesloten met een vraaggesprek hierover met directeur Blocks van de Nederlandse Vereniging van Banken, waarin deze tevens ingaat op de advertenties van Nederlandse banken voor het onderbrengen van geld in het buitenland.