Argos

De voorgenomen overname van Fokker door het Duitse DASA gaat waarschijnlijk niet door.

Argos

De voorgenomen overname van Fokker door het Duitse DASA gaat waarschijnlijk niet door.

Afgelopen maandagavond vond in het torentje van Lubbers geheim topberaad plaats tussen de premier, vicepremier Kok en minister van economische zaken Andriessen. Tijdens dat gesprek werd door de top van het kabinet zware druk op Andriessen uitgeoefend om alsnog van de verkoop van Fokker aan DASA af te zien. Andriessen kreeg opdracht een brief aan DASA te schrijven die woensdag uitging. In die brandbrief worden van het Duitse bedrijf garanties verlangd dat de productie van de Fokker 50 kan worden voortgezet. Bovendien wordt duidelijkheid geëist over de prijs die de Duitsers bereid zijn voor de aandelen Fokker te betalen. Blijft een bevredigend antwoord op die twee vragen uit, dan zal er door Nederland niet verder worden onderhandeld. Zo staat het letterlijk in de brief.
Met deze nieuwsfeiten haalde de eerste aflevering van Argos de meeste voorpagina's van de dagbladen.
In de uitzending komen onder meer ook de Tweede Kamerleden Henk Vos (PvdA) en Paul Rosenmöller (Groen Links) aan het woord over de transactie tussen Fokker en DASA. Rosenmöller verklaart zich tegen de verkoop. Hij accepteert het niet dat DASA, die 51% van de aandelen Fokker wil overnemen maar daarmee wel 100% van de zeggenschap krijgt, op die manier `voor een dubbeltje op de eerste rang komt te zitten'. Vos (voorzitter van de Kamercommissie voor Economische Zaken) vindt dat Nederland het punt van de Fokker 50 hoog op moet spelen. Als er geen waterdichte garanties voor de continuering van de productie van dat vliegtuig worden gegeven, is de transactie voor hem van de baan. `Dan zullen de onderhandelingen moeilijk worden', zegt Vos. `Heel moeilijk'.