Argos

Mogelijke opheffing van het bordeelverbod

Argos

Mogelijke opheffing van het bordeelverbod

Mogelijke opheffing van het bordeelverbod.

Begin december behandelt de eerste kamer artikel 250 bis van het wetboek van strafrecht. En gaat de eerste kamer akkoord, dan vervalt het verbod op de exploitatie van bordelen.
Dat lijkt een grote sprong voorwaarts voor de hoer, maar zal in de praktijk het tegendeel worden. Hoeren moeten belasting gaan betalen, zich laten registreren en hun buitenlandse collega's kunnen gaan rekenen op een bezoek van vreemdelingenpolitie.
In Argos een portret van drie jonge hoeren en aansluitend een gesprek met Margot Alvarez van de Rode Draad, de belangenvereniging voor hoeren, Henk Klein-Beekman, voorzitter van de Vereniging van Erotische Relaxhuizen, de VER en Lucie van Mens die promoveerde op het proefschrift Prostitutie en Bedrijf.

Teksten:
De Eerste Kamer moet zich zeer binnenkort buigen over een wijziging van artikel 250 bis van het Wetboek van Strafrecht.
In dat artikel staat dat: Hij die van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht door anderen met derden een beroep of gewoonte maakt, wordt bedreigd met een gevangenisstraf van maximaal een jaar. In gewoon Nederlands: het betreft hier een 'bordeelverbod'. In 1987 ging de tweede kamer al akkoord met een voorstel tot opheffing van het bordeelverbod.
De vraag die wij vanmiddag in Argos hopen te beantwoorden is: of deze opheffing een werkelijke verbetering zal gaan betekenen voor de rechteloze positie van prostituees. We spreken daarover met ongeveer alle betrokken partijen, die hier in de studio zitten maar eerst gaan we even terug naar gisteravond, naar een door Groen Links georganiseerde discussie in de Brakke Grond in Amsterdam, waar dezelfde vraag centraal stond.
Luistert U naar een fragment uit de inleiding van de publiciste Marjan Sax, zoals ze die gisteravond hield.

Nu zijn we dus aan dat punt toegekomen dat vanuit dat gedoogbeleid langzaam tijd wordt voor een wetswijziging (hoeren vormen geen pressie of diskussiepartij. De vrouwenbeweging voor zover die nog bestaat is verdeeld. En de overheid is alleen maar geïnteresseerd in beheersbaarheid en controle, niet in het verbeteren van de rechtspositie. Prostitutie blijft in de strafwet, gemeenten kunnen prostitutie zelfs verbieden in hun gemeente. Prostitutie door vrouwen uit landen buiten Europa wordt verboden. We gaan terug naar de situatie zoals die er in het begin van deze eeuw was. Het illegale circuit zal alleen nog maar illegaler worden.)

Volgens Margot Alvarez wordt het chaos met de invoering van de nieuwe wet.

Ook het Amsterdamse gemeenteraadslid voor Groen Links Annemiek Onstenk denkt dat de nieuwe wet wel eens tot een verslechtering zou kunnen leiden. Zij vroeg zich af of het nu officieel illegale, maar wel gedoogde circuit straks niet ultra illegaal zal worden.

Mr. Drs. E.C.M. Wagemakers (CDA- senator) en voorzitter van de commissie justitie in de Eerste Kamer.

191192 gebeld met Wagemakers. Volgens de voorzitter van de commissie justitie zal de de behandeling, naar aller waarschijnlijkheid, niet meer dit jaar plaatsvinden.. "Dat wordt nog moeilijk om het in december door de eerste kamer te krijgen; tegen het eind van het jaar hebben we vaak een volle agenda, maar het zal mij en mijn fractie niet deren als het wordt uitgesteld tot januari, februari of maart."

"Want ik ben eigenlijk zeer tevreden met het huidige systeem. Je kunt het wat mij betreft beter illegaal laten, want wettelijk paste het precies."

Wagemakers noemt twee nadelen van de wetswijziging:
1. "Het creëert een situatie waarbij de gemeente met de penoze om de tafel gaat zitten. M.a.w. de overheid gaat onderhandelen over de voorwaarden voor de bedrijfsgang van een bordeel met drugsdealers, pooiers en al wat niet meer zij. dat is toch ongehoord !"
2. "Iedereen kan dan een bordeel beginnen, met als het even kan een startsubsidie van de overheid natuurlijk en het GAB inschakelen voor vacatures etc. Ik heb al de term horen vallen 'een mooi midden- en kleinbedrijf'. Zitten we daar op te wachten?"
Einde.

H. Klein Beekman, is voorzitter van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven. In gewoon Nederlands: de bordeelhouders.

Hij maakt zich vooral zorgen over het feit dat er geen vrouwen van buiten Europa meer in de bordelen mogen werken. Dit terwijl 60 tot 80% van de huidige prostituees niet Nederlands is. De V.E.R. schreef daarom een brandbrief aan minister Hirch Ballin van Justitie.

De V.E.R. vertegenwoordigd slechts 60 van de geschatte 3000 seksbedrijven die we hebben in Nederland.

Margot Alvarez, hoer buiten dienst en medewerkster van De Rode Draad, een belangenorganisatie voor vrouwen en mannen die in de prostitutie werken.

Volgens haar wordt het een chaos met de invoering van de nieuwe wet.

Lucie van Mens, promoveerde dit jaar op een veel besproken proefschrift over prostitutie, getiteld Prostitutie en Bedrijf.

Aan de telefoon: mevrouw Moniek Venekamp, beleidsmedewerkster van de Gemeente Den Haag en belast met het prostitutiebeleid.

Kan de Gemeente Den Haag uit de voeten met het compromis dat nu waarschijnlijk door de Eerste Kamer zal worden goedgekeurd.

Wat denkt U in de praktijk te gaan doen met het probleem van de illegale prostituees, die straks ultra illegaal worden. Dus vooral de vrouwen die van buiten de EEG komen?