Argos

Het steeds kleinere verschil tussen commerciële en publieke omroepen.

Argos

Het steeds kleinere verschil tussen commerciële en publieke omroepen.

Argos over het steeds kleinere verschil tussen commerciële en publieke omroepen.
Over sponsoring van programma's van de publieke omroepen. Er zijn toenemende zorgen over de oprukkende commercie door middel van o.a. sluikreclame bij de Publieke Omroep. Publieke bestel is in feite al een commercieel bestel. De omroepen zijn furieus omdat ze beticht worden van toenemende commercialisering van de Publieke Omroep.
Hoe commercieel is de niet-commerciële omroep? Wat voor trucs gebruiken de omroepen om het Commissariaat voor de Media van het lijf te houden en toch een graantje mee te pikken?

Inleidende teksten:

TEKST 1.
De discussie over de toekomst van het Nederlandse omroepbestel laaide deze week op na uitspraken van FNV-voorzitter Johan Stekelenburg. Hij maakte zich boos over de ritselaars in Hilversum. Stekelenburg beweerde tijdens een toespraak dat omroepen wekelijks bij de FNV leuren om geld. ,,Hoe publiek is de Nederlandse omroep nog ?'', vroeg hij zich af. De omroepen reageerden furieus. Afgelopen dinsdag lichtte Stekelenburg zijn standpunt toe op Radio 5 in het NOS-programma Hansje Brinkers:

Tekst 2.
Begin dit jaar heeft minister D'Ancona van WVC aangekondigd dat ze sponsoring op televisie in wil dammen. Ze beloofde snel te handelen, maar tot op de dag van vandaag weet niemand wat het wetsvoorstel precies in gaat houden.
Wel zeker lijkt dat het beeldvullend logo van Grolsch-bier u niet de avondfilm mede namens zal aanbieden. En ook de Fbto voor het studio Sport journaal is dan verleden tijd.
Minister D'Ancona.

tekst 3.
In Hilversum zijn ze niet echt verguld met het indammen van sponsorgelden. Wouter Rombach, jurist bij de AVRO:

Tekst 4.
De publieke omroep, dus alle zendgemachtigden samen, mogen nu nog, op beperkte schaal, hun budget aanvullen met geld uit het bedrijfsleven.
Volgens het Commissariaat voor de media, de politieagent van de omroepen, zou het sponsorbedrag tussen de 75 en 150 miljoen liggen.
Nou mogen bedrijven best geld of goederen geven aan programma's. Zij mogen daarvoor alleen in het programma zelf geen reclame maken.
Daarom zijn de merknamen van al die wasmachines, ijskasten en stereotorens, die als prijs dienen in de vele kwissen afgeplakt. En rijden die auto's in het Nederlands drama rond zonder dat u het vignet van Ford of Volvo zult zien.
Tenminste als het goed is. Want de gulle gevers zullen het moeten doen met slechts een vermelding op de aftitelrol van het programma. Maar soms wil een bedrijf meer. Het gesponsorde programma krijgt iets extra's wanneer het product van de fabrikant met merknaam getoond wordt. Dat betekent vaak meer geld om het programma te maken, maar het mag niet. Het tonen van producten in de uitzending is sluikreclame.
De wetgeving is, u hoorde het al, erg onduidelijk.
En dus blijft het een heel gepuzzel.
Wat mag er net wel en wat mag zeker niet.
Omdat uit te pluizen heeft elke zichzelf respecterende omroep een mediajurist in dienst bij wie de programma maker te raden kan gaan.
Het volgende gesprek werd, ergens deze week, bij een van de Hilversumse omroepen gevoerd.

Tekst 5.
(De publieke omroepen hebben, zeggen ze, geld te weinig. Te weinig geld voor mooie, betere, sensationelere programma's. Ze hebben, zeggen ze, dat extra geld in de vorm van sponsoring dus nodig.)
Om bedrijfsleven en omroepen dichter bij elkaar te brengen zijn er de laatste jaren een aantal sponsorwervingsbureau's in dit lucratieve gat in de markt gesprongen. Sponsor-briefings, krantjes met aantrekkelijke programma's voor het bedrijfsleven, worden rondgestuurd in de hoop op adverteerders.
Ergens , op stand in Amsterdam- zuid, resideert Gerard Kellerman van het naar hem vernoemde 'Bureau Kellerman'.

Tekst 6.
Inscript-sponsoring, het in het script verwerken van een product, reclame maken dus, is niet toegestaan door de Mediawet.
De veelgeprezen AVRO serie wordt voor die omroep gemaakt door vrije producent Harry de Winter van ID-TV.Toch maar eens wat verder gevraagd of hij iets weet van die sponsorbriefing.

tekst 7.
In Hilversum is dus door de jaren heen de praktijk ontstaan dat overheid, bedrijven en ideële instellingen de omroepen een handje helpen bij het maken van televisieprogramma’s. Mag dat nou eigenlijk wel ? Volgens Jurist Jan Kabel van het Instituut voor Informatierecht in Amsterdam zijn de Hilversumse praktijken op zijn minst twijfelachtig. De Nederlandse media wet laat sponsoring domweg niet toe, terwijl de Europese wet door de omroepen in hun eigen voordeel wordt uitgelegd.

tekst 8.
Bij de Avro krijgen we koffie uit kopjes met het AVRO-logo. Wouter Rombach, de huis-jurist, heeft een das aan van de KLM, een keurige blauwe blazer en een spijker broek.De AVRO is de omroep die verantwoordelijk is voor die mooie Nederlandse advocaten-serie, het Pleidooi.

tekst 9.
In Hilversum lijkt men, al is het schoorvoetend, langzaam tot inkeer te komen.
Vera Keur, mediadirecteur van de VARA, stelde in een overleg van programmadirecteuren voor om maar helemaal te stoppen met sponsoring. Maar dan moesten alle omroepen tezamen en tegelijkertijd ook echt stoppen. Waarom?

TEKST 10.
Het plan van VARA-directeur Vera Keur klinkt zo mooi. De omroepen laten het glinsterende geld van de sponsors liggen. en concentreren zich op het maken van radio- en televisieprogramma's met het budget dat ze hebben. Toch werd het voorstel met scepsis ontvangen in Hilversum. De NCRV bij monde van de heer Veenendaal

tekst 11.
De KRO, medebespeler van het eerste net, vindt dat publiek ook werkelijk publiek moet zijn ?

TEKST 12.
Veronica heeft een imago van jong, snel en wild. Maar de laatste tijd wil de omroep vooral ook heel erg publiek zijn. Commercie is een vies woord geworden. Luistert u naar Joop Daalmeijer, directeur televisie van Veronica.

tekst 13.
..

tekst 14.
Walter Etty van het Commissariaat voor de Media is de politieagent van Hilversum. Hij ziet erop toe dat de omroepen de Mediawet niet overtreden. Bij sponsoring staat hij machteloos, omdat de EG-regelgeving ruimer is dan de Nederlandse wet. Heeft hij het vrachtautootje van Altrex gezien ?

tekst 15.
Media-commissaris Etty, media-consultant Kellerman, de AVRO-jurist Rombach, producent De Winter, allemaal wijzen ze met de beschuldigende vinger naar Den Haag. D'Ancona is de schuld van alle onduidelijkheid in Hilversum. Ze wil de sponsoring indammen zonder dat ze met geld over de brug komt.
Maar is het eigenlijk wel realistisch om drie publieke netten met 10 omroepen in stand te houden. Is dat niet veel te duur ? Het bolwerk Hilversum zou wellicht ontmanteld kunnen worden, waarvoor een goedkopere puur publieke zender in de plaats kan komen naast commerciële zenders. In december vorig jaar deed D'66-kamerlid een voorstel voor hervorming van de omroep. Hoe reageert hij op het idee van D'Ancona om de sponsoring in te dammen ?

AFKONDIGING:Sinds 1991 zijn er Europese regels in het kader van de EEG. En die EEG regels laten wel commerciële televisie toe De mediawet, de Nederlandse regelgeving vinden dat zij zich dienen te houden aan de Europese regelgeving die sponsoring toelaat. En de oude Mediawet, die
sponsoring verbiedt. De mediawet, waarin aan alle zendgemachtigden, aan alle omroepen dus, regels worden gesteld wordt keer op keer overtreden. Die regels houden zaken in als wat de omroepen uit dienen te zenden, dus zoveel procent sport, zoveel procent informatie, zoveel procent amusement.
En voor die programma's krijgen de omroepen geld. Geld van de overheid en geld uit de STER. Bovendien betaalt u ook nog eens uw omroepbijdrage, tenminste als u een deugdelijk burger bent.
Die hele pot tezamen bedraagt zo'n 700 miljoen gulden. Per omroep zo'n slordige 70 miljoen. Maar dat is niet voldoende vinden ze hier in Hilversum.
Vooral sinds de komst van de commerciële zender RTL 4 willen de omroepen meer en meer en meer geld. Voor grotere, betere, duurdere programma's.
Uit Den Haag kunnen ze meer geld wel vergeten, maar met de komst van RTL 4, werd ook hier de Europese regelgeving van kracht. En die laat sponsoring, geld uit het bedrijfsleven voor het maken van programma's, wel toe.
Eigenlijk gelden er in de praktijk van Hilversum dus twee regels, die van de media wet en die van de Europese regelgeving.
Daarom ziet u dus nu dat deze film u mede wordt aangeboden door Grolsch en dat de FBTO geld geeft aan Studio Sport. Dat mag.
Daarmee hebben ze hier in Hilversum immers meer geld voor leukere programma's.