Argos

De DSM ramp in de Botlek

Argos

De DSM ramp in de Botlek

De afwikkeling van de ramp bij DSM in de Botlek. Nu het proces-verbaal is uitgelekt, is duidelijk geworden wat er is gebeurd, maar nog niet waarom. Argos zocht verder dan Justitie na het treffen van een schikking. Argos bericht onder meer over nieuwe incidenten die opmerkelijk genoeg niet bekend zijn geworden.
officier van justitie mr. l. de Jonge stelt in het programma dat het wenselijk zou zijn wanneer de wetgever eens na gaat of de maximale straffen voor het veroorzaken voor rampen zoals bij DSM nog wel voldoende gekoppeld zijn aan de realiteit. "Drie ton is niet veel."
De heer Spierts perschef van DSM stelt in een interview onomwonden dat nu DSM zich niet voor de rechter hoeft te verantwoorden er niet langer gesteld kan worden dat het concern in juridische zin 'schuldig' is. "En dat een aantal mensen dan vragen blijven overhouden die wij niet tot in detail kunnen of ook niet willen beantwoorden, dat heeft men dan maar te aksepteren", alsdus de DSM perschef.