Argos

Procureur-generaal Van Randwijck over criminaliteitsbestrijding

Argos

Procureur-generaal Van Randwijck over criminaliteitsbestrijding

Vraaggesprek met de Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck over de toename van de criminaliteit, het verschil tussen 'kleine' en 'zware' criminaliteit, de misdaadbestrijding, de rol van het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer en de georganiseerde misdaad.
Van Randwijck belicht de gebrekkige samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de politiek bij de criminaliteitsbestrijding. Hij geeft zijn mening over het cellentekort, de samenwerking tussen criminelen en politie, de inzet van 'undercover'-agenten en de zware criminaliteit in Nederland: "We zitten nog in een betrekkelijke oase."
Geïllustreerd met een stemfragment van minister Hirsch Ballin van Justitie over criminaliteitsbestrijding.
Interviewers Gerard Legebeke en Hans Simonse

Persbericht:
De Procureur Generaal in het ressort Amsterdam, de heer mr R. van Randwijck toont zich in een interview met Argos geïrriteerd over de wijze waarop de politiek zich met de criminaliteitsbestrijding bezig houdt. De rechtshandhaving wordt te veel bepaald door de waan van de dag en het opeen stapelen van aktualiteitsgebonden, door de politiek aan het Openbaar Ministerie opgelegde, prioriteiten. "Ik hoor alleen maar culmineren, ik hoor alleen maar stapelen. Ik hoor niet van jongens laten we dat eens doen en dat maar laten zitten", aldus van Randwijck. De Tweede Kamerleden hebben geen idee waar ze het over hebben zo vindt van Randwijck: "in ieder geval geven ze daar geen blijk van". De Procureur Generaal doet eveneens opmerkelijke uitspraken over het inzetten van undercover-agenten door de politie. Ondanks de recente pleidooien van CDA en PvdA om de politie veelvuldiger en langduriger in het criminele milieu te laten infiltreren wijst van Randwijck dit middel af "gezien de uitglijders" die dit tot nu toe bij de politie veroorzaakt heeft. "U moet niet onderschatten wat de gevaren daarbij zijn, daarom begrijp ik ook niet wat de Kamer precies bedoelt. Men moet zich realiseren, en daar zijn nu al voorbeelden van, dat mensen die lange termijn infiltrant zijn kunnen uitglijden". Interviewer: "Voorbeelden in Nederland?" Van Randwijck: "Ja".
"U moet niet onderschatten de glijdende schaal waarop je terecht komt en corrumperende invloeden die dat heeft op de politie. De rechercheur moet soms zelf ook geweld toepassen, of er wordt tegen hem gezegd waarom rij jij nog steeds in dat volkswagentje rond, hier heb je een BMW." Volgens Van Randwijck zou het medicijn wel eens erger zou kunnen zijn dan de kwaal.
Het is voor het eerst dat een hoge Justitie autoriteit dit zo openlijk keert tegen de toepassing van deze omstreden opsporingstechniek. Op de vraag van de interviewers of ook het recent op non-actief stellen van de pseudokoop-teams van de Amsterdamse politie hiermee te maken heeft weigert de Procureur Generaal, op veelzeggende wijze, antwoord te geven.