Argos

Portret van de boerin Corrie Kroes uit Asperen

Argos

Portret van de boerin Corrie Kroes uit Asperen

Argos over de afnemende populariteit van boeren in de samenleving. De boer als milieuvervuiler, als rommelaar met hormonen, als overproducent en vooral als lastpak. Het verhaal van de andere kant.
Samenstelling: Rudie van Meurs.


Inleidende teksten:

tekst 1.
De stem van Corrie Kroes, boerin in Asperen, vanmiddag in Argos haar persoonlijke verhaal. Het afgelopen seizoen hebben we in Argos met regelmaat bericht over de boeren in Nederland. Over hormonen, mest en de GATT-onderhandelingen. De honderdduizend Nederlandse boeren komen vooral in de publiciteit als er wat in de hand is. Maar er is meer te vertellen over de boeren van vandaag dan de vluchtige incidenten, de acties van boze boeren met tractors, de illegale hormonen, de overbemesting en de wurgende macht van de Rabobank.
Daarom nu een lang interview met een boerin. Zomaar een boerin. Over de romantiek die wel een beetje verloren is gegaan op de boerderij.
Boerenbedrijven zijn immers productiebedrijven geworden, geoliede agrofabriekjes. En boeren die niet aan de modernste productiemethoden mee wensen te doen worden gemangeld.
Boerin Corrie Kroes op de voet gevolgd door verslaggever Rudie van Meurs. Ze lopen de oude tot kalverstal verbouwde groepsstal binnen.

tekst 2.
We lopen van de kalvermesterij over het inmiddels donkere erf, langs een oude hooiberg naar de stallen voor het jonge vee. De boerderij is 32 bunder groot, hij ligt in de Tielerwaard, dicht bij een eendenkooi. Soms staat er een hert verdwaasd in houtwal rondom de schuren en wordt er een nest met bunzings gevonden. De boerderij is een kleine nederzetting met een sober huis, een loopstal een silo, diverse schuren.

tekst 3.
Het is hier nog een beetje zoals het vroeger was.
'Haperend kraait een haan tegen de mist
Een koestal geeft aan zeven ramen licht.
Een haan kraait tot een andere haan. Drie hanen.
Een motorfiets trekt zijn geluid de bocht om
De bomen druipen - het is bijna ochtend'
dichtte Chris van Geel
De boer en de boerin in een eigen kleine wereld, ver weg van de grote wereld. Knechts en arbeiders zijn verdwenen. De boerderij is een klein familiebedrijf met steeds meer machines, steeds strengere eisen, steeds grotere verantwoordelijkheden en altijd werk. Met nauwelijks tijd voor leven buiten de boerderij.

tekst 4.
Er komen nu onderwerpen aan de orde waarbij ook boer Cees Kroes zijn mond niet meer kan houden. Mestboekhouding, mineralenboekhouding, melkquota, maximumproduktie. De boer raakt steeds meer gevangen in wetten en regels. Kleine bedrijven vallen af. Vijfentwintig jaar geleden werkten nog 400.000 mensen in de landbouw. Dat is nu inmiddels zo'n honderdduizend. Het groene front bestaat nauwelijks meer, de boerenvoormannen van weleer zijn directeuren in de agrobusiness. Boeren werken voor Wessanen en de Rabobank.