Romeo + Juliet

Romeo + Juliet

Verfilming van het klassieke drama van William Shakespeare, maar nu gesitueerd in Verona Beach, een sexy maar gewelddadige wereld zonder duidelijke tijdsbepaling. Twee rivaliserende families maken in Verona Beach de dienst uit, de Montagues en de Capulets. Rijk, egoïstisch, meedogenloos, machtig en gedreven door een oude vete, bepalen de ouders het lot van hun kinderen.