Transparent

Bulnerable

Transparent

Bulnerable

Ali gaat naar Leslie voor advies. Maura helpt Davina om het gezellig te maken voor Saul nu hij vrijkomt.