Het verraad van Göring, 10.20

Het telegram van Göring

Het verraad van Göring, 10.20

Het telegram van Göring

Het bracht een kleine 50.000 dollar op: Het telegram dat Hermann Göring op 23 april 1945 stuurde aan zijn führer. Göring begreep best, schreef hij, dat Hitler, verschanst in zijn bunker, met handen en voeten gebonden was, en hij, Göring, wilde daarom, als formeel tweede man, de leiding over het rijk best overnemen. Het leverde hem de beschuldiging van hoogverraad op, en de eeuwige woede van Hitler, die nog slechts zeven dagen zou duren, want op 30 april pleegde de führer zelfmoord. Historicus en Hitlerkenner Wim Berkelaar is te gast

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Griekenland als bakermat van de democratie, Heintje en zijn kinderarbeid, het verraad van Göring, de column van Nelleke Noordervliet, Omar Sharif, Schedelmeetkunde, Keizerinnen in het Byzantijnse Rijk en 100 jaar Cabaret in Het Spoor Terug