Tegenlicht

Satellite Queens

Tegenlicht

Satellite Queens

In de documentaire Satellite Queens wordt onderzocht of en op welke manier de satellietnetwerken in het Midden-Oosten van invloed zijn op modernisering van de regio.