Boeken&cetera

Rik Delhaas • Klaas de Jonge

Boeken&cetera

Rik Delhaas • Klaas de Jonge

Meisjes in Zuid-afrika die zich besmetten met Aids zodat ze een uitkering krijgen... Kindsoldaten in Kongo... Welkom in Afrika. Maar "ondanks de anarchie, moeten we toch optimistisch blijven!" Dit zegt oudstrijder en wapenleverancier bij het ANC Klaas de Jonge.

De werkelijkheid van Afrika is cynisch, dat blijkt ook weer uit de portretten die journalist Rik Delhaas maakt in 'De president, de hyena en de kleine hagedis. Afrika na de Koude Oorlog.' Hij ging met Klaas de Jonge in gesprek over rechtenloosheid en over pogingen de chaos te beteugelen in verschillende delen van Afrika: kinderen in Johannesburg die zich moedwillig met het HIV-virus laten besmetten in de hoop op een uitkering, de kindsoldaten in Kongo, maar ook het tribunaal in Rwanda.

'Verzoening is belangrijker dan recht doen, maar zolang je duidelijke pikordes hebt in het lijden, loopt de verzoening moeilijk. De kans is groot dat het nooit meer goed komt', aldus Klaas de Jonge. Volgens Delhaas kan je niet veel meer doen dan het Rwanda-tribunaal nu doet, om iedereen te horen en te berechten is onmogelijk in een gewone rechtzaak. Geen van beiden heeft begrip voor de houding ' Handen af van Afrika, er is toch niets meer aan te doen' - een gedachte die steeds meer gehoor vindt in het westen. 'Er wordt momenteel te weinig actie ondernomen om de situatie te verbeteren. Ondanks anarchie moeten we optimistisch blijven!'